AKTIONSGRUPP FÖR LABORATORIESKOLA I LUND

bildad i samband med tjugoårsfirandet av Berlinmurens fall

upprop 9 november 2009

 

Programförklaring

Livsvärlden tenderar att koloniseras genom systemintegration, något som kan påverka bildningsprocesserna..

Syfte: Aktionsgruppen står som referens för pedagogiskt utvecklingsarbete i enlighet med de avsikter som John Dewey hade med Laboratory School vid universitet i Chicago 1896.

Mål: Tolvårig Laboratorieskola i Lund efter modell från universiteten i Chicago, USA och Bielefeld i Tyskland.

Motto: Att låta hundra olika blommor blomma och hundra åsiktsriktningar tävla för att befordra konstens och vetenskapens utveckling.

Målgrupp: föräldrar, lärare, forskare, politiker och övriga pedagogiskt intresserade.

 

Välkomna

för information, Esbjörn Hellström, 046-211 21 92,  070-415 1985

E-post: esbjorn.hellstrom @ hotmail.com

Aktionsgruppen är religiöst, partipolitisk och ekonomiskt obunden.

 

Åter till startsida