Läroplanskommittén citerar inledningsvis Ellen Key med orden; Bildningsanlaget kan emellertid som alla naturens gåfvor utvecklas eller undertryckas. Det senare sker, i regeln, genom det rådande skolsystemet (SOU 1992:94, s. 29).

Carl David af Wirsén, svenska akademins ständige sekreterare från 1883.

Denna text senast uppdaterad 2004-01-03