Portföljen med texter

Här kommer nya texter att publiceras allt eftersom

PROJEKT LABORATORIESKOLA

Mitt pedagogiska credo / John Dewey  1897

Progressiv pedagogik och pedagogik som vetenskap / John Dewey  1928

Laboratorieskola / Pedagogiska filosofin, Gunnar Sundgren  2005

Laboratorieskola / John Deweys biografi, Gunnar Sundgren  2005

"Laborschule" i Tyskland, vetenskap och etik  2010

”Laborschule”, en försöksskola vid Universitetet i Bielefeld i Tyskland (EH översatt från Internet).

Politik och pedagogik, klargöranden kring Laboratorieskola och Aktivitetspedagogik / Esbjörn Hellström  2009

Laboratorieskola / Bildspel, 18 maj  2009

Laboratorieskola i Lund, två politiska beslut  2009

 

DIVERSE  REFORMPEDAGOGISKA TEXTER

Framtidens skola / Ellen Key  1900

Aktivitetspedagogik / Elsa Köhler  1936

Kulturpedagogik / Studio för metodik och didaktik  1996

Reformpedagogiska ansatser. Bidrag till tankens revolution / Esbjörn Hellström  2004

En lärorik historia / min yrkesbiografi  2005

Rytmik / Marianne Aurell-Hellström  2009

Paideia - om bildning i skolan / Esbjörn Hellström  2009

Skrivelse till Barn- och skolnämnd Lund stad 2009

 

SOU   - för läroplan 1994

Skola för bildning SOU 1992:94. Kap. 1. Läroplaner och skolans uppgifter. Bildningsfrågan.

Skola för bildning SOU 1992:94. Kap.2. Kunskap och lärande.

 

TIDNINGSKLIPP

Sydsvenskan 23 april 2002

Sydsvenskan 13 april 2010: Skolans struktur tar kål på elevernas motivation. Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap

Åter till startsidan